Více času na podstatné

Štítek: legisaltiva

Nařízení Komise (EU) 2021/2204 ke změně přílohy XVII nařízení REACH

Připomínky: Návrh vyhl. o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů

Evropská komise chce splácet fond obnovy novými emisními povolenkami či uhlíkovým clem

Dne 3. ledna 2022 byl spuštěn zcela nový ISPOP

Připomínky: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Evropská komise předložila návrhy týkající se směrnice o průmyslových emisích a E-PRTR