Více času na podstatné

Štítek: legislativa odpady

Návrh vyhlášky o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a návh vyhlášky kterou se mění vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

MŽP vydalo sdělí k jednotnému způsobu ohlašování zařízení

MŽP vydalo sdělí k jednotnému způsobu ohlašování zařízení

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V LETECH 2016 A 2017 3. termín - PRAHA