Více času na podstatné

Štítek: legislativa

ČOV Lysá hora je přetěžována, což vede k jejím kolapsům. Inspektoři ČIŽP uložili provozovateli pokutu sto tisíc korun

Společnost zákon o odpadech a inspektoři ČIŽP jí za to uložili pokutu 240 tisíc korun

Připomínky: Návrh vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí

EU a Švýcarsko propojily systémy pro obchodování s emisemi

Novela vyhlášky ke kalům z ČOV je účinná od 1. 12. 2019

Zákon o odpadech: jeden krok vpřed, tři vzad

Distributoři chemických čističů neuvedli na etiketách nebezpečné vlastnosti výrobků. Inspektoři jim dali pokuty za celkem 300 tisíc

Pokuty za přestupky firem u vykazování emisí vzrostou

Pivovarnická společnost dostala pokutu přes 800 tisíc korun za odběr podzemní vody bez platného povolení

Pozvánka: Novinky v legislativě životního prostředí a ISPOP 2020