Více času na podstatné

Štítek: legislativa

Legisaltivní novinka: Novela zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Společnost dostala pokutu 200 tisíc korun za únik amoniaku do potoka a následný úhyn ryb

Provozovatel hotelů na Šumavě vypouštěl odpadní vody bez povolení a neměl zpracovaný havarijní plán. Zaplatí téměř 300 tisíc na pokutách

Provozovatel hotelu vypouštěl odpadní vodu bez povolení a nelegálně odebíral vodu podzemní. Dostal pokuty za bezmála 135 tisíc

Firma dostala pokutu přes 300 tisíc korun za nepovolený odběr podzemních vod

Společnost znečistila odpadními vodami dva potoky v CHKO. Inspektoři jí uložili pokutu sto tisíc korun

Za vícero porušení vodního zákona uložili inspektoři ČIŽP firmě pokutu 110 tisíc korun

Inspektoři zkontrolují výrobky prodávané online, které obsahuji škodlivé látky

Obec dostala pokutu 200 tisíc korun za vypouštění nadlimitně znečištěných odpadních vod do Rozdělovského potoka

Veolia dokončila další část ekologizace Elektrárny Třebovice v Ostravě