Více času na podstatné

Štítek: nízkouhlíková ekonomika

Ministři životního prostředí zemí V4, Bulharska a Rumunska jednali o nízkouhlíkové ekonomice

Legislativa EU - životní prostředí a energetika

Legislativa EU - životní prostředí a energetika

Rekapitulace dění na poli evropské legislativy za měsíc červen 2016