Více času na podstatné

Štítek: povolení

REACH - nové nástroje pro přípravu a podávání žádosti o povolení

REACH - nové nástroje pro přípravu a podávání žádosti o povolení

REACH: Žádost o povolení pro výhradní zástupce

ECHA doporučuje zařadit dalších 5 látek do přílohy č.XIV

Nové veřejné konzultace k použití alternativních látek

Povinnost ohlášení způsobu používání látek vzbuzující velké obavy

ECHA navrhla 18 látek do přílohy XIV nařízení REACH