Více času na podstatné

Štítek: svhc

ECHA zahájila nové konzultace a vytvořila podpůrný web k chemické legislativě

Povinnost ohlášení způsobu používání látek vzbuzující velké obavy

SVHC: Na Kandidátský seznam bylo zařazeno dalších 5 látek

Termín pro podání oznámení SVHC látek v předmětech se blíží!

Termín pro podání oznámení SVHC látek v předmětech se blíží!

Na Kandidátský seznam byly zařazeny další 4 látky

Veřejná konzultace k identifikaci dvou látek vzbuzujících velmi velké obavy

Výbor členských států odsouhlasil Bisphenol A jako endokrinní disruptor