Více času na podstatné

Štítek: zemina a odpad

Vývoj legislativy v problematice odpadních výkopových zemin po dobu účinnosti zákona č. 185/2001 Sb. se zaměřením na současný stav.

Vlastnické vztahy k vykopanému materiálu se nevyplácí podcenit!

Možnosti nakládání s výkopovou zeminou z pohledu ČIŽP