Více času na podstatné

Štítek: znečištění ovzduší

Speciál Martina Veselovského k problematice kvality ovzduší

MÝTY A FAKTA O POPLATCÍCH ZA EMISE V ZÁKONĚ O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Emisní stropy pro látky znečišťující ovzduší překročeny ve dvanácti členských státech EU

Emisní stropy pro látky znečišťující ovzduší překročeny ve dvanácti členských státech EU

Aktualizované indikátory prezentují nejnovější údaje o znečištění ovzduší, úbytku ozonu a o kyselých deštích

Třetinu obyvatel evropských měst trápí nadměrná koncentrace prašných částic tzv. PM

Třetinu obyvatel evropských měst trápí nadměrná koncentrace prašných částic tzv. PM

EEA: Znečištění z dopravy stále v mnoha částech Evropy škodí zdraví

Evropa: Nákladní vozidla způsobí škody na zdraví obyvatel v hodnotě 43 - 46 mld. EUR

NSS nařídil nové projednání ostravské smogové žaloby na stát