Více času na podstatné

1 mil. Kč rozdělí Nadace Partnerství na environmentální projekty

20.06.2011 07:52

Nestátní neziskové organizace, zejména občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy mohou do 12. září žádat o grand Nadaci Partnerství pro rok 2011. Mezi podporované aktivity patří informační projekty, ovlivňování legislativy na evropské i národní úrovni ve prospěch životního prostředí, kampaně a účast na rozhodování aj. Maximální výše grantu 300 000 Kč. Další informace ZDE