Více času na podstatné

5. ročník konference Povinnosti v podnikové ekologii – 24. 11. 2020

23.06.2020 16:16

Největší tradiční akce pro podnikové ekology. Nabitý program, nové odpadové zákony, živý on-line přenos... Konference bude! Registrace do konce června s first minute slevou 15 %!

 

 

 

Program konference:

 

 

I. panel
Odpady v podniku

 • Nový odpadový zákon a jeho prováděcí předpisy v podnikové ekologii (Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl - MŽP)
 • Zákon o výrobcích s ukončenou životností ve vztahu k podnikové ekologii (Mgr. Ing. Ladislav Trylč - MŽP)
 • Pozitivní a negativní dopady balíčku nových zákonů pohledem podnikové ekologie (Ing. Petr Šulc - Sfe consulting s.r.o.)
   

 

 

II. panel
Chemické látky

 

 • Nejdůležitější změny v evropské legislativě CHLS pro podnikové ekology (Ing. Oldřich Petira, CSc. - expert CHLS, nezávislý poradce)
 • Novela zákona č. 258/2000 Sb. a nové povinnosti v praxi (Ing. Radka Vokurková - Consulteco s.r.o)
 • Nařízení REACH a CLP ve firmě - základní povinnosti (Ing. Lenka Lišková - Výzkumný ústav organických syntéz a.s.)
   

 

 

III. panel
Cirkulární ekonomika v průmyslu

 

 • Stavění mostů mezi státní správou a podnikovou ekologií (Mgr. Vojtěch Pilnáček - Asociace progresivních podnikových ekologů (APPE))
 • Cirkulární ekonomika v podnikové ekologii (Ing. Cyril Klepek - CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.)
 • Cirkulární dotace v průmyslu (Mgr. Michala Pešková - MIDA Consulting s.r.o.)
   

 

IV. panel
Vodohospodářství

 

 • Principy vodního zákona a jeho "suchá" novela z hlediska průmyslu (Jaroslava Nietscheová, prom. práv. - Povodí Vltavy)
 • Odpadní vody a požadavky jednotlivých správ aneb jak nakládat s vodami a neporušovat předpisy (Ing. Václav Kuncl - INISOFT Consulting s.r.o.)
   

 

 

 

V. panel
Ovzduší

 

 • Nejasnosti při výpočtech emisí pomocí emisních faktorů - návrh možných řešení (Ing. Zbyněk Krayzel - specialista a poradce v oblasti ochrany ovzduší)
 • Nejčastější chyby při ohlašování souhrnné provozní evidence (Ing. Pavel Machálek - ČHMÚ)
 • Povinnosti provozovatelů vyplývající z krajských programů na zlepšování kvality ovzduší (Mgr. Ondřej Perlík - Environmental Technologies, s.r.o.)
   

 

Moderátor konference:

Ing. Tomáš Lank - expert na ŽP a podnikovou ekologii (UJEP Ústí nad Labem)

Termín a místo konání:

24. listopadu 2020, Top hotel Praha

Partneři konference:

INISOFT Consulting s.r.o., Consulteco s.r.o, Envipon s.r.o., CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o., MIDA Consulting s.r.o.

Cena:

do konce června 2020: 3392 Kč

od 1. července 2020: 3990 Kč

Bližší informace a registrace: www.konferenceppe.cz

 

Kontakt: Ing. Kristýna Lanová, lanova@dashofer.cz, tel.: 222 539 345