Více času na podstatné

Štítek: legislativa

Přehled legislativních novinek - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

Přehled legislativních novinek - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

Senát - návrh změny zákona o hospodaření s energií (406/2000 Sb.), návrh změny zákona o územním plánování a stavebním řádu (183/2006 Sb.)

Právní předpisy MPO v legislativním procesu

Právní předpisy MPO v legislativním procesu

Právní předpisy MPO v legislativním procesu

Právní předpisy MPO v legislativním procesu