Více času na podstatné

Akrylamind byl zahrnut na seznam kandidátů SVHC látek

31.03.2010 12:17

Dne 30.3.2010 byl zařazen akrylamid (ES 201-173-7; CAS 79-06-1) na tzv. seznam kandidátů, tedy na seznam látek, které by v budoucnu mohly podléhat procesu povolování, bez kterého už nebude možné s danou látkou, bez patřičného povolení nakládat. Toto povolení se bude týkat konkrétního způsobu použití látky za předpokladu maximální kontroly možných rizik.

Kompletní seznam kandidátů: https://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Celá zpráva: https://echa.europa.eu/doc/press/pr_10_05_acrylamide_20100330.pdf

Zdroj:ECHA