Více času na podstatné

Štítek: SVHC látky

Nově zařazeno 14 látek do kandidátského seznamu látek

Akrylamind byl zahrnut na seznam kandidátů SVHC látek

Akrylamind byl zahrnut na seznam kandidátů SVHC látek

Výbor členských států identifikoval první respirační senzibilizující látky jako látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC)

Kandidátský seznam látek pro autorizaci byl rozšířen o 54 nových látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC látky)

Veřejná konzultace k dalším 10 látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC)

ECHA rozšířila Kandidátský seznam o dalších šest látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC)

ECHA rozšířila Kandidátský seznam o dalších šest látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC)