Více času na podstatné

Aktualizace portálu ECHA pro oznámení toxikologickým střediskům zahrnutím služby system-to-system

08.11.2019 15:33

ECHA spustila aktualizovanou verzi portálu pro oznámení toxikologickým střediskům, která zavádí vylepšení podporující aktualizace oznámení a službu system-to-system (S2S). Nejdůležitější novinky u aktualizované verze portálu pro oznámení toxikologickým střediskům jsou:

 

  • služba system-to-system, která umožní společnostem automaticky převádět dokumentace vytvořené v jejich vlastních systémech na určené subjekty pomocí portálu ECHA;
  • zdokonalení formátu PCN (a poison centre notification) tak, aby obsahoval např. nové standardní věty o nebezpečnosti;
  • nové vlastnosti nástroje pro přípravu dokumentace např. označení některých povinných polí, nový důvod pro aktualizaci „oprava chyby“ a nový typ kontaktu „Dossier contact“.


Aby společnosti získaly přístup ke službě system-to-system, musí nejprve kontaktovat ECHA pro zajištění správného připojení.

Nejnovější informace o současných funkcích Portálu oznámení a službě S2S naleznete na příslušných webových stránkách:

 

ECHA Submission portal a System-to-system service.

 

Další informace:

Toxikologická centra

Příručka pro přípravu a předložení dokumentace [PDF]

 

 

Zdroj: MPO