Více času na podstatné

Aktualizace Strategie financování – nitrátová směrnice

28.04.2020 10:50

Materiál aktualizuje finanční strategii implementace nitrátové směrnice v ČR. Jedná se o vyčíslení finančních investičních a neinvestičních nákladů spojených s naplňováním směrnice v oblasti zamezení znečištění vodních zdrojů dusičnany ze zemědělské produkce.

 

Dokument ke stažení:

Předkládací zpráva

Materiál