Více času na podstatné

Aktualizovaná verze Praktické příručky - Smluvní výkonové ukazatele v oboru VaK ČR

16.11.2009 11:23

Na základě konečných připomínek Evropské komise ze Závěrečné zprávy DG Regio z června 2009 došlo k aktualizaci příručky, která představuje minimální standard požadavků na řešení problematiky výkonnosti pro projekty spolufinancované  z Operačního programu Životní prostředí v programovacím období 2007-2013.

 

Výkonové ukazatele jsou nastaveny na základě již zavedené odborné praxe v oboru vodovodů a kanalizací ČR a jejich zavedením by nemělo dojít k navýšení investičních ani provozních nákladů na straně provozovatele ani vlastníka infrastruktury. Veškeré změny v provozních smlouvách musí být účinné, tj. aplikovatelné nejpozději od prvního dne následujícího kalendářního/hospodářského roku po získání kolaudačního souhlasu na investici realizovanouo v rámci OPŽP. Praktická příručka se aplikuje na všechny provozní smlouvy (resp. návrhy) předložené k posouzení po 1. červenci 2009.

Příručka včetně příloh - ke stažení