Více času na podstatné

Štítek: voda

POZOR: Změna územní působnosti složky ochrany vod ČIŽP!

Novela vodního zákona předána k projednání v orgánech Legislativní rady vlády a ve vládě

seminář - ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH (20.8.2009)

Novinka: 269/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Aktualizovaná verze Praktické příručky - Smluvní výkonové ukazatele v oboru VaK ČR

Seminář - vládní návrch zákona o vodách

Příjem žádostí v oblasti 1.1.1 (XIII. výzva) byl ukončen

Balené vody a pitná voda z kohoutku: Opravdu víte, co pijete?

Zpracování bioodpadu ve vyhnívacích nádržích čistíren - 1.