Více času na podstatné

Aktualizované závazné pokyny OPŽP a harmonogram výzev

02.08.2010 08:05

 

Dne 30. července 2010 byla zveřejněna aktualizovaná verze Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. K nejdůležitějším změnám patří zkrácení lhůty pro SFŽP na vyplacení podpory na bankovní účet příjemce z 45 na 15 kalendářních dnů a dále zkrácení lhůty pro příjemce na vyplnění a odeslání průběžné monitorovací zprávy a to z 30 na 14 kalendářních dnů.

Plán výzev pro projekty s celkovými náklady do 25 mil. EUR

Plán výzev pro projekty s celkovými náklady nad 25 mil. EUR

 

Zdroj: sfžp