Více času na podstatné

Štítek: sfžp

Patnáctá výzva OPŽP nabízí podporu pro projekty na úpravu komunálního odpadu

Žádosti o dotaci v rámci XVI. výzvy OPŽP můžete podávat od 1. února

Rokycany mají schválenou dotaci u 15 projektů podporujících životní prostředí

Ukončení příjmu žádostí v XVI. výzvě OPŽP - dotace pro zateplení veřejných budov

Program Zelená úsporám uspokojil už 64tis. žadatelů!

Pozor na upravenou metodiku pro vodohospodářské projekty!

Pozor na upravenou metodiku pro vodohospodářské projekty!

Evropská komise potvrdila platnost nové metodiky pro vodohospodářské projekty podporované z Operačního programu Životní prostředí

Rozhovor s ministrem a informace o metodice pro vodohospodářské projekty

SFŽP - Příjem žádostí pro XL. výzvu již od 20. července