Více času na podstatné

Aktualizované Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013

16.02.2011 07:33

Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci vydal aktualizovanou verzi Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013.

Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007–2013 (dále jen Závazné postupy) byly vytvořeny za účelem harmonizace postupů při zadávání zakázek u příjemců podpory ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a zajištění transparentního nakládání s veřejnými zdroji.

Závazné postupy jsou určeny především řídicím orgánům operačních programů.

Závazné postupy byly vydány jako příloha usnesení vlády ze dne 12. ledna 2009 č. 48 a aktualizovány v souladu s usnesením vlády č. 745 ze dne 20. října 2010.

 

Dokumenty ke stažení: Aktualizace Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU (únor 2011)