Více času na podstatné

Štítek: veřejná zakázka

Vláda dnes schválila materiál MŽP o nastavení pravidel uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy

Aktualizované Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013

MŽP zadá bez soutěže tendr na úpravu informačního systému odpadového hospodářství

VZ: Zpracování BAT pro stacionární zdroje nespadajících pod BREF

Veřejná zakázka SFŽP: Měřící skupiny

Veřejné zakázky v rámci fondů vnější spolupráce nabízejí příležitosti i pro odpadové a vodní hospodářství

Veřejná zakázka: Zpracování BREF pro stacionární zdroje nespadajících pod BREF

MŽP zrušilo veřejnou zakázku na zpracování BREF pro stacionární zdroje nespadající pod zákon IPPC

Veřejná zakázka: Proces SEA - Politika ochrany klimatu v ČR