Více času na podstatné

Aktualizovaný zásuvný modul IUCLID pro šíření informací

11.02.2011 09:02

Žadatelé o registraci, kteří využívají přístup založený na kategoriích, si nyní rovněž mohou zkontrolovat, které části jejich dokumentací budou zveřejněny na internetových stránkách agentury ECHA. Více...