Více času na podstatné

Aktuální číslo Priority (SFŽP)

04.10.2010 11:44

Aktuální číslo Priority přináší rozhovor s novým ředitelem Státního fondu životního prostředí ČR Liborem Michálkem. Hlavní pozornost v něm je věnována transformaci Státního fondu životního prostředí ČR v takzvanou „zelenou banku".

 

Hlavním cílem nového ředitele je, aby fond nabízel mnohem více druhů podpory než dosud. „Když se bavíme o rozmanitější struktuře produktů, tak to není o tom, že teď se nějaké produkty zruší nebo odsunou na vedlejší kolej. Naopak cílem je produkty rozšiřovat, doplňovat případně modifikovat tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího efektu. Operační program Životní prostředí zůstane i nadále výsadním typem podpory administrovaným státním fondem. A třeba program Zelená úsporám je vzhledem k omezeným zdrojům a velké míře poptávky právě tím typem programu, kde je na místě uvažovat o jeho modifikaci," říká v rozhovoru Libor Michálek.

Jiným tématem aktuálního čísla Priority je popis přípravy PPP projektu na správu a provoz vodohospodářské infrastruktury na Turnovsku a Semilsku. Dne 31. srpna 2010 podepsalo Vodohospodářské sdružení Turnov koncesní smlouvu na provozování vodohospodářského majetku se společností Severočeské vodovody a kanalizace, která je součástí skupiny Veolia Voda Česká Republika. Důvodem uzavření koncesní smlouvy byla podpora z Operačního programu Životní prostředí, které Vodohospodářské sdružení Turnov čerpá v rámci projektu Čistá Jizera.

Stěžejním materiálem je i recept na čerpání podpory v oblasti odstraňovaní starých ekologických zátěží.  Přinášíme i informace o novele zákona o ovzduší, o níž by měla v nejbližší době jednat Poslanecká sněmovna ČR.

 

Priorita 07-2010