Více času na podstatné

Analýza ohlášených údajů o přenosech látek v odpadech za ohlašovací roky 2004 až 2008

13.08.2010 12:03

Ministerstvo životního prostředí vypracovalo v roce 2009 podrobnou analýzu údajů ohlášených do IRZ za ohlašovací roky 2004 až 2008 o přenosech znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu. Analýza s názvem „Sledování přenosů znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu v integrovaném registru znečišťování životního prostředí ČR“ je nyní k dispozici na stránkách IRZ.

Analýza je rozdělena do dvou částí.

První část obsahuje obecné informace o problematice ohlašování přenosů látek v odpadech mimo provozovnu do IRZ. Tuto část lze nalézt zde.

Druhá část se věnuje detailně jednotlivým ohlašovaným látkám v odpadech, včetně graficky znázorněného ohlašovaného množství a četnosti ohlašování v letech 2004 až 2008. Tato část je k dispozici zde.

 

Zdroj: IRZ