Více času na podstatné

Štítek: hlášení do IRZ

Přenosy odpadů mimo provozovnu a ohlašování do IRZ

Otázky a odpovědi k IRZ – 3. část

Otázky a odpovědi k IRZ – 3. část

Otázky a odpovědi k IRZ – 4. část – nakládání s odpady

Provoz kanalizační sítě města a ohlašovací povinnost do IRZ

Provoz myčky aut a ohlašovací povinnost do IRZ

Dopravní značení, opravy pozemních komunikací a ohlašovací povinnost do IRZ