Více času na podstatné

Aktualizace koncepce s nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR

31.05.2017 15:18

Veřejné projednání koncepce podle § 10 f zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů se bude konat dne 28. 6. 2017 od 15.00 hodin, ve velké zasedací místnosti, v budově Českého vysokého učení technického - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (ČVUT-FJFI), Trojanova 13, 120 00 Praha 2.

Veřejné projednání je určeno zástupcům státní správy a veřejné správy, akademické sféry, podnikatelských subjektů, nevládních organizací a další zainteresované veřejnosti.

Do návrhu koncepce a vyhodnocení jejích vlivů na životní prostředí lze nahlédnout v Informačním systému SEA (https://eia.cenia.cz/sea), kód MZP237K.

Zájemce o účast na veřejném projednání žádáme z důvodů urychlení formalit při vstupu do budovy ČVUT-FJFI o potvrzení účasti na e-mail pokorna@surao.cz

Vyjádření k návrhu koncepce a jejímu vyhodnocení vlivů na životní prostředí lze do 3. 7. 2017 zasílat na adresu Ministerstva životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 110 00 Praha 10 nebo na e-mail posta@mzp.cz.