Více času na podstatné

Štítek: radioaktivní odpad

Novinka z EU: Směrnice o odpovědném a bezpečném nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem

Novinka z EU: Směrnice o odpovědném a bezpečném nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem

Novinka z EU: Směrnice o odpovědném a bezpečném nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem

Z dnešního programu vlády - aktualizace!

Návrh novely NV, kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování

SÚRAO uvede interaktivní expozici o geologicko-průzkumných pracích

Aktualizace koncepce s nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR

Nová Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem