Více času na podstatné

ČAOH: V českých podmínkách bude možné využít 370 000 tun paliv z odpadu

20.04.2015 12:01

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) představila v rámci akce Energetické fórum & Teplárenské dny v Hradci Králové studii, která porovnává čtyři možné způsoby energetického využití odpadů. Z obsáhlého materiálu, který pro ČAOH zpracovala mezinárodní odborná konzultační společnost AF-Consult vyplývá, že v českých podmínkách lze po přijetí nutných opatření reálně ročně využít cca 370 000 tun tuhých alternativních paliv (TAP) z odpadů odpovídajících evropské technické normě. Výsledky studie budou prezentovány také 22. dubna během konference Dny teplárenství a energetiky dne v Hradci Králové.

„Studie prokazuje, že využití paliv z odpadů je racionální a ekonomicky smysluplná cesta, jak navýšit procento energetického využití odpadů. To vše ve volném tržním prostředí, bez potřeby centralizace řízení toků odpadů (ISNO) a bez nevýhodných dlouhodobých smluv s velkokapacitními zařízeními, které by obcím braly možnost svobodné volby ke změně dodavatele odpadových služeb a koncového zařízení, kde budou odpady využity,“ říká Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH.

Studie porovnává čtyři varianty energetického využití odpadů a paliv z odpadů. První variantou je klasická spalovna komunálních odpadů, druhou je zařízení s názvem „monozdroj na TAP“, který je konstruován tak, aby v něm bylo možné v souladu s evropskou legislativou využívat 100 % TAP. Zbylé dvě varianty představují spoluspalování s primárním palivem (hnědým uhlím) v míře 50 % TAP a 10 % TAP, a to v k tomu určených energetických zařízeních.

Studie vychází ze zahraničních zkušeností s realizací všech typů posuzovaných variant. Jsou zde uvedeny referenční odkazy na konkrétní zařízení a jejich základní údaje. Kromě toho se zabývá reálnými kapacitami využití paliv z odpadů v českých podmínkách. V tomto směru autor uvádí, že Česká republika může reálně využít cca 370 tisíc tun TAP za rok, pokud budou konkrétní zařízení technologicky upravena. Toto množství je reálné, bez potřeby stavby nových nákladných spaloven odpadů a bez potřeby diskutovaného razantního zdražení zákonných poplatků.

„Studie  poslouží k diskuzi s partnery, kteří mohou energetického potenciálu odpadů využít, včetně obcí, které náklady za komunální odpady nesou a krajů, které aktuálně zpracovávají nové krajské odpadové strategie. Výsledky studie na konkrétních číslech ukazují, že je cest k energetickému využití odpadů více a že existují i možnosti nákladově akceptovatelné. Ke splnění evropských cílů Česká republika nemusí zakládat svou odpadovou strategii na nejnákladnějších odpadářských technologiích, jejichž provoz budou po mnoho následujících let platit původci odpadů, tedy obce a firmy. Navrhované řešení také respektuje vysoké cíle týkající se úpravy odpadů a recyklace,“ dodává Havelka.

 

Související článek:

ČAOH představí studii, která porovnává možností energetického využití odpadů v ČR (14.4.2015)