Více času na podstatné

CEMC hledá: Ekoinovativní technologie pro evropský projekt ETV

19.07.2013 08:31

Vsaďte na certifikaci ekoinovativnosti svého produktu! CEMC hledá vhodné technologie s přínosem pro životní prostředí s cílem je zařadit do unikátního evropského projektu EU ETV. Technologie (výrobky, technologie, služby, měřící zařízení) musí být inovativní, připraveny pro uvedení na trh se zaměřením na oblast „Materiály, odpady a zdroje“. Zařazením do projektu získáte 50% příspěvek na certifikaci prohlášení o „výkonnosti“ a možnost zařazení do databáze ekoinovativních technologií při EK. Bližší informace o ETV naleznete na stránkách CEMC: https://www.cemc.cz/cz/stranka/sluzby/etv-ekoinovace/50/ .

Certifikace je vhodná pro výrobce/dodavatele a výzkumné organizace s vývozními ambicemi do EU, USA, Kanady a také některých zemí východní Asie.

V případě zájmu nás kontaktujte na cemc@cemc.cz, poměrně to spěchá, EK vyhlásí výzvu již v tomto měsíci!

 

Rovněž hledáme spolupracovníky do expertního týmu ETV

Evropská komise zahájila pilotní tříletý program pro Verifikaci environmentálních technologií (ETV). ETV je novým dobrovolným nástrojem pro firmy, které uvádí na trh nové inovované výrobky z oblasti tzv. „zelených technologií“. Jeho cílem je potvrdit environmentální výkonnost technologií procesem certifikace. Program se tedy zaměřuje na podporu důvěry uživatelů, investorů a správy k novým technologiím a očekává se, že pomůže urychlit jejich vstup na trh. EK je připravena finančně podpořit pilotní program ETV, vč. zavedení tzv. měkkých nástrojů, které by měly zajistit zájem inovačních firem, výrobců a dodavatelů o tento program.

Na základě dohody s MŽP připravuje CEMC paralelní národní program ETV.  Za tím účelem CEMC hledá experty s požadovanou kvalifikací (viz. Šablona pro prezentaci kompetencí), kteří budou spolupracovat s akreditovaným Ověřovacím orgánem a podílet se na certifikačním procesu. V dokumentu Přehled technologií jsou uvedeny technologické obory, které jsou předmětem zájmu ETV.
Podotýkáme, že činnost experta bude hrazena z prostředků Ověřovacího orgánu, detaily nám však zatím nejsou známy, odměna bude odvozena od celkové podpory programu ETV.

Uvítáme, pokud nás po prostudování materiálů upozorníte i na další experty působící v prioritních technologických oblastech. Chceme dostatečně širokou expertní základnou předejít možnému střetu zájmů.
Od abonentů požadujeme poslat dokument Šablona a CV (v anglické a české mutaci) na e-mail cemc@cemc.cz a to čím dříve tím lépe.

 

Ing. Jiří Študent, výkonný ředitel CEMC


 

Důležité dokumenty:

Přehled technologií.doc
Šablona pro hodnocení kompetencí.doc (86 kB)

ETV stránky https://ec.europa.eu/environment/etv/index.htm

ETV projekt https://ec.europa.eu/environment/etv/participating.htm

Komunikace s navrhovateli: https://ec.europa.eu/environment/etv/proposing.htm

Všeobecný ověřovací protokol https://ec.europa.eu/environment/etv/pdf/GVP_cs.pdf,

Pověřený řídící orgán pilotního programu (JR)C: https://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/

CEMC:

https://www.cemc.cz/cz/stranka/sluzby/etv-ekoinovace/50/  

https://www.tretiruka.cz/news/nastroj-na-overeni-novych-environmentalnich-technologii/

Japonský verifikační program (https://www.env.go.jp/policy/etv/en/index.html)

Kanadský verifikační program (https://www.etvcanada.ca/English/default.aspx)

Korejský verifikační program (https://koetv.or.kr/engpage.do?mode=engguid)

Filipinský verifikační program (https://cptech.dost.gov.ph/ETV.php)

Americký verifikační program (https://www.epa.gov/etv/)