Více času na podstatné

Česko bude mít burzu nespotřebovaných chemikálií - pokračování

14.01.2010 08:01

Původní článek ZDE (poznámka redakce)

 

Přehled výrobních odvětvích a v nich používaných chemických látek, které mohou být obchodovatelné na burze „NECHELA“

 

1. Výroba textilií, textilních a oděvních výrobků
Prostředky na předúpravu tkanin, prostředky pro barvení a tisk (barvy, stabilizátory), prostředky pro finální úpravu textilií (aviváže, antistatická úprava, lepidla), smáčecí prostředky pro snadnější barvení

2. Výroba usní a výrobků z usní
Nejvíce chemických látek je používáno při činění kůží. Tato část odvětví však zaznamenává dlouhodobý pokles.

3. Zpracování dřeva,výroba dřevařských výrobků
Lepidla, pojiva, impregnace, mořidla, mazadla strojů, chladicí kapalina, hydraulické kapaliny.

4. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru, vydavatelství a tisk
Lepidla (klíh, škrob, disperze) zahušťovadla, odpěňovače, síran hlinitý, kaolín.

5. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy
Velké závody, patří do kategorie chemických látek

6. Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken

7. Výroba pryžových a plastových výrobků

8. Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
Do tohoto odvětví patří např. výroba technického i užitkového skla, autoskla.
Sklářské písky, soda, potaž, barvicí a tavicí přísady (čeřidlo).

9. Výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků
Základní kovy jsou vyráběny ve velkých podnicích. Při slévání a odlévání kovů jsou pomocné látky používány především při výrobě forem.

10. Výroba a opravy strojů a zařízení
Odmašťovadla, maziva, leštidla, hydraulické kapaliny, tmely, laky, pryskyřice

11. Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení

12. Výroba dopravních prostředků
Odmašťovadla, nátěrové hmoty, ředidla, brusné kapaliny, řezné kapaliny, chladící kapaliny, tmely, oleje,


Služby:
Čistírny a prádelny – prostředky na tzv,. suché čištění (prášková odmašťovadla), prací prostředky, aviváže,

 

Obecný souhrn chemických látek a přípravků za všechna odvětví průmyslu se kterými lze na burze „NECHELA“ obchodovat:

1) chemikálie: hydroxidy, kyseliny, chloridy, sírany, fosforečnany, uhličitany, dusičnany, fluoridy
2) rozpouštědla (organická)
3) průmyslová odmašťovadla
4) chladicí solanky
5) potravinářská chemie
6) maziva, aditiva (do pohonných hmot)
7) impregnační laky a pryskyřice
8) izolační laky
9) tmely
10) brusné a leštící prostředky
11) materiály používané pro obrábění kovů broušení, leštění, impregnace apod.

 

 

Na burze „NECHELA“ není možné obchodovat s těmito chemickými látkami a přípravky:

1) léčiva
2) zdravotnické prostředky
3) krmiva
4) potraviny a tabákové výrobky
5) kosmetické prostředky
6) radionuklidové zářiče a jaderné materiály
7) omamné a psychotropní látky
8) ropné látky a pohonné hmoty
9) výbušniny
10) veterinární přípravky

 

Ke stažení: NECHELA příručka