Více času na podstatné

Česko bude mít burzu nespotřebovaných chemikálií - pokračování

14.01.2010 08:06

Tentokrát k tématice NECHELA uvádíme přehled výrobních odvětvích a v nich používaných chemických látek, které mohou být obchodovatelné na burze „NECHELA“ a dále obecný souhrn chemických látek a přípravků za všechna odvětví průmyslu se kterými lze na burze „NECHELA“ obchodovat. Na konci příspěvku si můžete stáhnout Příručku NECHELA. více...