Více času na podstatné

Čeští vědci mají patent pro přenosný test toxicity v ovzduší

11.09.2020 16:44

Čeští vědci získali patent pro přenosný inkubátor na testování toxicity látek v ovzduší. Podílel se na něm tým vědců z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR (AV ČR) ve spolupráci s odborníky z Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze a České zemědělské univerzity. Přístroj je podle ní schopen testovat například emise spalovacích motorů v reálném provozu.

Michal Vojtíšek ze strojní fakulty ČVUT uvedl, že zkušenosti s emisemi ze spalovacích motorů z několika posledních dekád dokazují, že je třeba je sledovat nejen za laboratorních podmínek, ale také v reálném provozu, kdy mohou být emise vyšší. "Ať již z důvodů, že některé provozní či klimatické podmínky nebyly z hlediska emisí při konstrukci motorů dostatečně ošetřeny nebo, bohužel, z důvodu cíleného obcházení emisní legislativy některými výrobci a provozovateli vozidel," řekl.

AV ČR ve zprávě uvedla, že látky jako například oxid uhelnatý, oxid dusnatý, oxid dusičitý, oxid siřičitý nebo jejich kategorie jsou monitorovány a vztahují se na ně emisní limity. Všechny zdravotně rizikové sloučeniny ale podle ní sledovány nejsou a o jejich účincích, a zejména o kombinovaných účincích směsí mnoha látek, se podrobně neví. Patentovaný "toxikologický inkubátor" je podle ní kompaktní zařízení pro expozici buněčných kultur a jejich modelů aerosolu.

"Značná část genotoxického účinku, tj. poškození genetické informace, je spojena s látkami, které standardně nejsou sledovány. Například látka 3-nitrobenzantron obsažená ve výfukových plynech naftových motorů má přitom ze všech známých látek jeden z nejvyšších mutagenních účinků," uvedl Pavel Rössner z oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie Ústavu experimentální medicíny AV ČR.

Vojtíšek doplnil, že výsledky získané přístrojem mohou poskytnout cennou zpětnou vazbu a jsou důležitým podkladem pro vývoj i politická rozhodnutí týkající se emisních limitů, podpory alternativních pohonů a paliv, a dalších opatření. "Stále velmi značné dopady provozu motorových vozidel na ovzduší a tím i na lidské zdraví je nutné snížit," dodal.