Více času na podstatné

Štítek: ovzduší

Ohlašování údajů podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší pro zvláště velké, velké a střední stacionární zdroje znečišťování ovzduší za rok 2009.

Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na změnu zákona o ovzduší

Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na změnu zákona o ovzduší

Změna nařízení vlády č. 146/2007 Sb. o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Změna nařízení vlády č. 146/2007 Sb. o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Program na „kotlíkové“ dotace se rozběhne 1. ledna

Dalších 300 milionů na kotlíkové dotace. MŽP pro kraje vyjednalo navýšení u Evropské komise