Více času na podstatné

Čeští žadatelé jsou blíže evropským dotacím z OPŽP

21.06.2012 08:59

Evropská komise (EK) potvrdila Ministerstvu životního prostředí (MŽP) Metodiku k příloze č. 7. Schválením metodiky došlo konečně k vyjasnění pravidel pro čerpání evropských dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Metodika je zásadním dokumentem pro implementaci projektů v Prioritní ose 1 Operačního programu Životní prostředí. Nejednotnost výkladu podmínek Přílohy č. 7 programového dokumentu OPŽP byl v minulosti zdrojem komplikací a prodlev pro možné čerpání dotací v této prioritní ose. Více ZDE