Více času na podstatné

Štítek: dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

SFŽP vyhlásil novou výzvu pro výstavbu, rekostrukci, dostavbu a intenzifikaci ČOV a kanalizací

Čeští žadatelé jsou blíže evropským dotacím z OPŽP

Čeští žadatelé jsou blíže evropským dotacím z OPŽP

SFŽP: Schválené projekty v rámci XIII. (PO 1) a XXVIII. (PO 3) výzvy OPŽP

SFŽP: Schválené projekty v rámci XIII. (PO 1) a XXVIII. (PO 3) výzvy OPŽP

SFŽP: Vyhlášení 2.výzvy k předkládání žádostí o podporu vodohospodářských akcí

SFŽP: Pro 34. výzvu je o 400 mil. Kč více!

SFŽP: Pro 34. výzvu je o 400 mil. Kč více!

SFŽP vyhlásil XXXIII. výzvu na individuální projekty prioritní osy 1 - vodohospodářská infrastruktura a snižování rizika povodní

SFŽP vyhlásil XXXIII. výzvu na individuální projekty prioritní osy 1 - vodohospodářská infrastruktura a snižování rizika povodní