Více času na podstatné

Charakter vod ve štěrkovištích

16.05.2011 07:24

Dotaz: V případě těžby štěrkopísků prováděné na základě povolení hornické činnosti podle zákona o hornické činnosti dochází v pásmu nasycení k odkrytí hladiny podzemních vod, které se tak stávají ve smyslu zákona důlními vodami. Jsou důlní vody ve štěrkovištích, které nemají žádný další přítok, i nadále podzemními vodami podle vodního zákona? Podléhají odběry těchto vod zpoplatnění podle ustanovení § 88 vodního zákona, pokud jsou odebírány k vodárenskému využití jiným subjektem než organizací provádějící hornickou činnost?

 

Odpověď ZDE

 

Zdroj: MZe, výklad č. 91