Více času na podstatné

Štítek: vodní zákon

Novela vodního zákona předána k projednání v orgánech Legislativní rady vlády a ve vládě

Novela vodního zákona předána k projednání v orgánech Legislativní rady vlády a ve vládě

Novela zákona o vodách - Sněmovní tisk 895/0 (67.schůze)

Novela zákona o vodách - stanoviska výborů

Audio ze semináře: Zákon o vodách v souvislosti s posuzováním vlivů na životní prostředí

Audio ze semináře: Zákon o vodách v souvislosti s posuzováním vlivů na životní prostředí

Sněmovní tisk 895 Vl. n. z. o vodách - EU