Více času na podstatné

Chemické látky a přípravky - přehled novinek

20.04.2017 09:05

Termín poslední vlny registrací látek se nezadržitelně blíží a sním i poslední příležitost předregistrace látek v roční tonáži 1 – 100 t, která je možná pouze do 31. května 2017. Látky musejí být zavedené a nesmějí být klasifikované jako CMR. Od dubna pak mohou nový výrobci či dovozci dodávat své látky až po jejich úspěšné registraci. Ta je daleko časově náročnější a může tak oddálit prodej látek v EU.

 

 

Ke stažení:

  • Výzva ECHA k předregistraci - ZDE
  • Informace k předregistraci - ZDE
  • Předregistrace (REACH-IT) - ZDE

Dvoudenní konference pro žadatele o registraci

Ve dnech 4. a 5. dubna probíhala konference Stakeholders' Day cílená na žadatele o registraci v poslední registrační vlně. První den proběhl workshop „Od nuly k registraci“ který kompletně provedl účastníky všemi fázemi registrace, zaměřil se na praktické příklady a doporučení. Navíc nebyly vynechány ani klíčové nástroje jako je QSAR, CHESAR, REACH-IT nebo IUCLID. Druhý den pak byl věnován poslední vlně registrace, případovým studiím pro úspěšnou registraci a používání bezpečnějších chemických látek v EU. Prezentace jsou ke stažení na stránkách ECHA.

 

Ke stažení:

  • Program – ZDE
  • Prezentace - ZDE

 

Aktualizace QSAR Toolboxu

QSAR je klíčový nástroj pro omezení testování na zvířatech, kdy pomocí algoritmů dokáže předpovídat vlastnosti chemických látek na základě porovnání s chemicky podobnými látkami, u kterých jsou vlastnosti známé. Toolbox ve verzi 4.0 přináší změny v automatizaci predikce a ve formátu reportu (zprávy). Predikce je nyní uzpůsobena i těm, kteří nemají větší zkušenosti s QSAR. Nabízí tři úrovně, kdy první je zcela automatizovaná a výsledku je dosaženo zadáním pouze chemické struktury látky. Standardizovaný postup probíhá obdobně, avšak je rozdělen do více kroků a umožňuje uživateli více ovlivnit a upřesnit konečný výsledek predikce. Nakonec nechybí zcela manuální režim vylepšený mj. možností aktivace barev. Nová podoba zprávy by měla být jednodušší, méně obsáhlá a zaměřená na podstatné informace s možností exportu šablonu do MS Excel.

 

Ke stažení:

  • Více informací o QSAR a příklady použití - ZDE


Personální změny ve Fóru pro výměnu informací

Na 26. plenárním zasedání Fóra proběhly personální změny, kdy do funkce předsedkyně byla zvolena Katja vom Hofe (Německo) a novými místopředsedkyněmi jsou Szilvia Deim (Maďarsko) a Sinead McMickan (Irsko). Fórum zároveň projednalo připravovanou iniciativu zaměřenou na zvýšení kvality bezpečnostních listů. Do čela nové podskupiny BPR byl zvolen Eugen Anwander (Rakousko). Ta bude mít na starosti koordinaci výměny informací a prosazování nařízení k biocidům, přičemž pilotně se zaměří na prosazování klasifikace a označování biocidních přípravků.

 

Ke stažení:

Informace z jednání Fóra - ZDE