Více času na podstatné

Chemický zákon postoupil do PSP ČR

05.04.2011 08:02

Vláda předložila sněmovně návrh zákona o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) dne 4. 4. 2011. Návrh zákona je veden jako Sněmovní tisk 311. Návrh zákona projednala vláda 2. 3. 2011. Důvodem zpracování návrhu zákona je nutnost dosažení plné kompatibility české legislativy v oblasti chemických látek a směsí s právními předpisy ES. Zákonem dojde k adaptaci českého právního řádu na několik přímo použitelných předpisů ES. Zákon přispěje ke zvýšení chemické bezpečnosti při výrobě a dovozu chemických látek nebo látek obsažených ve směsích a předmětech a směsí a při jejich uvádění na trh a používání. V souvislosti s tím se upravují kompetence orgánů státní správy a stanovují sankce za neplnění povinností.

 

Související články: Nový chemický zákon jde zítra do vlády