Více času na podstatné

CHLP: Veřejné konzultace a stanovisko

01.10.2019 16:39

SEAC přijal stanovisko k omezení polycyklických aromatických uhlovodíků v granulích a mulčích používaných jako výplňový materiál v syntetických trávnících. RAC přijal stanovisko k návrhu na omezení N,N-dimethylformamidu (DMF). Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) přijal své konečné stanovisko k návrhu Nizozemí na omezení osmi karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v granulích a mulčovacích materiálech, které se používají jako výplňový materiál na syntetických travnatých plochách nebo v sypké formě na hřištích a ve sportovních aplikacích. Tyto granule a mulčovací materiál nesmí být uvedeny na trh, pokud je celkové množství uvedených polycyklických aromatických uhlovodíků v materiálech vyšší než 20 mg/kg.

RAC a SEAC podpořily návrh Itálie na omezení použití N, N-dimethylformamidu (DMF) samostatně nebo ve směsích v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,3 %. K souhlasnému stanovisku SEAC již byla zahájena veřejná konzultace a očekává se, že konečné stanovisko přijme výbor na svém prosincovém zasedání.

Výbor RAC přijal stanoviska k 15 návrhům harmonizované klasifikace a označení, týkajícím se 12 účinných látek používaných v biocidních přípravcích nebo v přípravcích na ochranu rostlin a 3 průmyslových chemikálií.

RAC odsouhlasil 5 návrhů stanovisek k žádostem o povolení pro použití látek: oxid chromový; smola černouhelný dehet, vysokoteplotní a oktylfenol-ethoxyláty. SEAC odsouhlasil 18 návrhů stanovisek k použití sloučenin šestimocného chromu, smola černouhelný dehet vysokoteplotní a oktylfenol a nonylfenol-ethoxyláty.

Dále RAC a SEAC projednaly klíčové otázky u 27 žádostí o povolení, které obdržela ECHA v květnu 2019. Další podrobnosti jsou k dispozici v příloze této zprávy.

Konečná stanoviska budou zveřejněna na internetových stránkách výborů RAC a SEAC.

 

Další informace:

 

 

Byla zahájena veřejná konzultace k návrhu stanoviska Výboru pro socioekonomickou analýzu (SEAC) k omezení výroby, průmyslového a profesionálního použití látky N, N-dimethylformamid (ES 200-679-5, CAS 68-12-2), v koncentracích vyšších než 0,3 %. Návrh byl předložen Itálií.

Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat do 25. listopadu 2019 v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce  Posuzovaná předložená omezení na internetových stránkách ECHA.

 

 

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 22. listopadu 2019 (zveřejněno ECHA 25. 9. 2019). V současné době probíhá další veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro následující chemické látky:

  • Cumene (EC 202-704-5, CAS 98-82-8), návrh předložilo Dánsko;

Komentáře k těmto návrhům mohou zainteresované subjekty předkládat do 22. listopadu 2019 v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce CLH konzultace na stránkách ECHA. Zároveň žádáme české subjekty, které budou přispívat do veřejné konzultace, aby svá stanoviska zaslaly pro informaci MPO na adresu kozmikova@mpo.cz

 

Zdroj: MPO