Více času na podstatné

Cílená veřejná konzultace k harmonizované klasifikaci a označování

15.10.2019 18:06

ECHA vyzývá k cílené veřejné konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování látky v termínu do 21. října 2019. Návrh harmonizované klasifikace a označování pro látku cypermethrin (ISO); α-cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate; cypermethrin cis/trans +/- 40/60 (EC 257-842-9, CAS 52315-07-8) byl předložen Belgií a byl předmětem veřejné konzultace, která byla ukončena 22. března 2019.

Po veřejné konzultaci byla Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) předložena zpráva o studii obsahující další informace o nebezpečnosti látky pro vodní prostředí. Tyto informace jsou důležité pro posouzení environmentálních rizik látky. Zpráva o studii je předmětem současné cílené veřejné konzultace.

ECHA vyzývá všechny zainteresované subjekty, aby své komentáře předložily do 21. října 2019 formou elektronického formuláře cílené konzultace CLH na stránkách ECHA.

 

Zdroj: MPO