Více času na podstatné

Čistírny odpadních vod a ohlašování nonylfenolu a nonylfenol ethoxylátů (NP/NPE)

25.06.2010 07:46

Jednou ze znečišťujících látek, na kterou se vztahuje povinnost ohlašovat její úniky nebo přenosy do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ), je nonylfenol a nonylfenol ethoxyláty (NP/NPE). Zejména provozovatelé čistíren odpadních vod by měli zodpovědně vyhodnotit, zda-li se povinnost ohlašovat NP/NPE v únicích či přenosech do IRZ netýká právě jejich zařízení. více...