Více času na podstatné

Čistší produkce – problematika snižování ztrát při skladování zrnin

19.07.2011 08:05

Problematika skladování zrnin je poměrně složitou záležitostí, neboť tyto zemědělské produkty podléhají celé řadě endogenních a exogenních činitelů, které je mohou znehodnotit nebo zcela zničit. Skladované obiloviny jsou určeny jednak k potravinářským účelům, jednak k krmení hospodářských zvířat. Při skladování obilovin pro potravinářské účely musíme brát v úvahu zamezení nežádoucím biochemickým, chemickým nebo dokonce i fyzickým změnám vlastností potravinářských surovin. Je nutno mít na zřeteli, že potravinářské obiloviny nelze hodnotit jako neměnné fyzikální a biochemické struktury. Totéž se týká i skladování krmných obilovin. více...