Více času na podstatné

ČIŽP provedla celorepublikovou kontrolní akci, zaměřenou na provozovny pro sběr a výkup odpadů

08.06.2012 13:19

V průběhu března a dubna 2012 provedla Česká inspekce životního prostředí na celém území ČR kontroly nakládání s převážně kovovými odpady v provozovnách, určených ke sběru a výkupu odpadů. Tato zařízení mohou být riziková i ve vztahu k trestné činnosti krádeží předmětů veřejného zájmu (například kanálové poklopy, značky, apod.). Riziko nelegálních činností je poměrně silné zvláště v sociálně vyloučených lokalitách, kde je navíc hustota umístěných sběren nadprůměrná. Do kontrolní akce se ČIŽP v rámci spolupráce snažila zapojit i ostatní orgány státní správy a samosprávy (ČOI, městské a místní úřady, úřady obcí s rozšířenou působností (ORP), živnostenské a finanční úřady, Policii ČR) tak, aby se v dané problematice navzájem doplnily vymezené kontrolní i sankční kompetence a byla tak dosažena maximální účinnost prováděných kontrol. Více ZDE