Více času na podstatné

REACH: První návrh průběžného akčního plánu Společenství (CoRAP)

26.10.2011 07:55

ECHA členským státům předložila první návrh průběžného akčního plánu Společenství (CoRAP). Návrh obsahuje 91 látek, které by měly být podrobeny povolovacímu procesu v rámci REACH, přičemž návrh počítá s rozložením hodnocení látek na období 2012 - 2014. Na stránkách ECHA je k dipozici kompletní výčet látek včetně jejich názvu, CAS, ES čísla. Seznam naleznete zde. Na seznam byly zařazeny látky, u kterých se předpokládá riziko pro životní prostředí anebo lidské zdraví, např. podezření na karcinogenitu, mutagenitu, atd. Jednotlivé členské státy se mohou k návrhu vyjádřit do února 2012.

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA