Více času na podstatné

Štítek: CoRAP

REACH: První návrh průběžného akčního plánu Společenství (CoRAP)

REACH: První návrh průběžného akčního plánu Společenství (CoRAP)

REACH: v období 2012-2014 provede ECHA hodnocení 90 látek

Do průběžného akčního plánu byla dodatečně zařazena látka: 1,4-Benzendiamin, N,N'-směsné fenyl a tolylderiváty

Do průběžného akčního plánu byla dodatečně zařazena látka: 1,4-Benzendiamin, N,N'-směsné fenyl a tolylderiváty

CoRAP: Během dvou let se bude hodnotit bezmála 140 látek