Více času na podstatné

REACH - Výbor pro posuzování rizik přijal nově stanoviska k harmonizované klasifikaci a označování pro tři látky

16.03.2011 07:25

Výbor pro posuzování rizik (RAC), odpovědný za přípravu vědeckých stanovisek agentury ECHA k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) a dalších otázek týkající se rizik pro lidské zdraví nebo životní prostředí, přijal stanoviska k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro tři látky:

  • 4-terc.butylbenzoová kyselina (CAS: 98-73-7, ES: 202-696-3)
  • Metazachlor (2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)acetamide, CAS: 67129-08-2 )
  • 2-ethoxyethanol (CAS: 110-80-5, ES: 203-804-1)

Závěry ohledně klasifikace zmíněných látek naleznete v celé zprávě ECHA. Konečná rozhodnutí pro harmonizovanou klasifikaci a označování budou přijata Evropskou komisí při projednávání ve výboru.

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA