Více času na podstatné

Štítek: CLH

Formulář na předložení návrhu harmonizované klasifikace a označování látek - CLH

Formulář na předložení návrhu harmonizované klasifikace a označování látek - CLH

Nové stanovisko výboru pro posuzování rizik

Nové stanovisko výboru pro posuzování rizik

REACH - Výbor pro posuzování rizik přijal nově stanoviska k harmonizované klasifikaci a označování pro tři látky

REACH: Výbor pro posuzování rizik přijal nově stanoviska k harmonizované klasifikaci a označování pro tři látky

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k harmonizované klasifikaci a označování látek pro pesticidy a zpomalovače hoření

C&L inventář obsahuje veškeré informace o nebezpečných látkách uvedených na trh EU