Více času na podstatné

Co je nového v oblasti REACH?

05.02.2010 09:48

ECHA vydala upozornění pro všechny uživatele současné verze IUCLID 5.1, resp. verze 5.0. ECHA upozorňuje, že s modernizací portálu REACH-IT, k 1. března 2010 již nebude tento formát podporován. více..

ECHA ve své zprávě informovala vydání souhlasného stanoviska Výboru pro posuzování rizik (RAC) s harmonizovanou klasifikací a označováním u tří látek, které budou označovány jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci. více...